Samen zingen, bidden en ontmoeten. Maandag 1 april 2019 is er weer gezamenlijke bidstond, om 19:00 uur, Sionskerk Mariënberg.
Zit u eventueel met vervoer, laat het dan even weten aan Ramon of Linda.

Zoals ds. Adriaanse onlangs schreef: "Laten we elkaar niet vergeten in onze gebeden".

Psalm 28 vers 6-7: (HSV)
6 Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem heeft mijn hart vertrouwd
en ik ben geholpen.
Daarom springt mijn hart op van vreugde
en zal ik Hem met mijn lied loven.