Wie zijn wij

Grondslag

De Hervormde Gemeente Beerzerveld behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, die overeenkomstig haar belijden een gestalte is van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk. De grondslag, het fundament van deze Kerk is Jezus Christus. In Hem zag en ziet God naar ons mensen om. Levend uit Zijn genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

 

Gemeenteleven

De gemeente in haar geheel wil “gewoon-hervormd” zijn en kan getypeerd worden als confessioneel, d.w.z. dat zij een Bijbelse, belijdende prediking wil (laten) horen, gebaseerd op de Heilige Schrift als gezaghebbend voor geloof en leven en in verbondenheid met de belijdenisgeschriften van de Kerk.